Stavointerier s.r.o.

Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, web: www.stavointerier.comz


P R O F I L   S P O L E Č N O S T I

POLITIKA SPOLEČNOSTI

 

Oblast systému managementu kvality

 • Jsme česká firma vzniklá bez kapitálového zázemí či transformace státního stavebního podniku. Dobré jméno firmy je podloženo na mnohaletém budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. Práce v naší společnosti je osobní prestižní záležitostí každého zaměstnance.

 • Společnost si hodlá udržet a rozšířit své dobré místo na trhu a pokračovat tak v desetileté činnosti společnosti.

 • Snahou každého pracovníka firmy musí být odvádět pouze kvalitní práci, pokud se vyskytnou vady montážních operací, na tyto vady okamžitě upozornit a vynaložit veškeré úsilí na jejich odstranění.

 • Vedoucí pracovníci musí jít ostatním příkladem a kvalitu nekompromisně vyžadovat.

 • Je třeba maximálně dbát na kvalitu prací - nekvalitní práce je nutné opravit, což snižuje náš zisk.

 • Naše práce musí být koordinována tak, aby poskytované služby byly prováděny rychle, levně, kvalitně a v termínech dohodnutých se zákazníky, na vysoké profesionální a společenské úrovni s použitím dokonalého technického a materiálního zabezpečení pomocí zaváděného systému řízení kvality.

 • Naše vztahy se zákazníky a obchodními partnery jsou vedeny slušně a korektně, ale vyžadujeme totéž i od našich partnerů. Základními pravidly chování našich pracovníků musí být slušnost, serióznost a spolehlivost.

 • Všechny aktivity firmy musí být maximálně šetrné k životnímu prostředí.

 • Vedení společnosti bude trvale zlepšovat svůj systém managementu kvality a zvyšovat spokojenost svých zákazníků. Pro tento účel bude uvolňovat dostatečné lidské, technické a finanční zdroje.

 

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Firma se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.

 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.

 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.

 • Firma otevřeně vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

   


 Oblast systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Firma zajišťuje, že povaha a rozsah rizik v oblasti BOZP v rámci stanového rozsahu systému BOZP odpovídají této politice.

 • Firma se zavazuje předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví. Bude neustále zlepšovat a řízení a svoji výkonnost v oblasti BOZP.

 • Firma se zavazuje k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP.

 • Tato politika poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP, je dokumentována, implementována a udržována. Je o ní komunikováno se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblsti BOZP. Politika je dostupná zainteresovaným stranám na www.stavointerier.com. Pracovníci firmy jsou s politikou prokazatelně seznamováni.

 • Politka je pravidelně přezkoumávána, aby byla zajištěna její naustálá vhodnost a přiměřenost.

 

 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Založení společnosti:

Firma Stavointerier s.r.o. vznikla transformací firmy Pavel Blažek - Stavointerier, oprávněné podnikat na základě vzniku živnosti od 1.10.1997. Dobré jméno firmy je podloženo na desetiletém budování.
Společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16.10.2000.

Základní jmění společnosti: 250.000,- Kč

Obchodní jméno:

Stavointerier s.r.o.

Právní forma právnické osoby:

 

společnost s ručením omezeným

 

Sídlo společnosti, jednatele:

 

Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod

 

 Dodací adresa:

 Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod

Vzorková prodejna:

Smetanovo nám. 1975, 580 01 Havlíčkův Brod

Provozovna, truhlárna:

Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod

Registrace v obchodním rejstříku: dne 16. října 2000 byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 16578

IČ: 25943367
DIČ: CZ5943367

Předmět činnosti:

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Truhlářství
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Skladování zboží a manipulace s nákladem
 • Přípravné práce pro stavby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Statutární orgán: Ředitel, jednatel: Pavel Blažek, Hurtova Lhota 25, Havlíčkův Brod

Způsob jednání za společnost: Ředitel za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech samostatně.

Označení společnosti a jejích částí:
Při vnějším styku se uvádí obchodní jméno společnosti, příp. doplněné platným názvem nebo identifikačním označením útvaru podle organizačního schématu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu